enllaç al web

dimecres, 8 de febrer del 2012

TALLER D'AIGÜES GRIS...ES a Can Masdeu
10:00 -14:30 # 16:00 – 19:00 TALLER D'AIGÜES GRIS...ES (Pau Voltor) (Cal reservar plaça a: pau.arques@gmail.com )

Xerrada-taller sobre els sistemes naturals de tractament d’aigües, amb la construcció d’un estany d’aproximadament 4 m3 pel tractament de les aigües de dutxa i rentadora generades a Can Masdeu.
...
Els sistemes de tractament ecològic o natural de l'aigua residual, basats en la recreació d'ecosistemes aquàtics permeten, a un baix cost energètic i de manteniment juntament amb un nul impacte mediambiental, una depuració de l'aigua amb una alta qualitat en la reducció de matèria orgànica, nutrients i microorganismes patògens.

Així, afavorint la creació de relacions simbiòtiques entre tots els éssers que integren l'ecosistema (microorganismes aeròbics i anaeròbics, fongs, vertebrats i invertebrats, algues i macròfites aquàtiques) s'aconsegueix un tractament els productes del qual són de fàcil reutilització, per exemple plantes forratgeres, fangs mineralitzats que es poden utilitzar per a la fertilització d'àrees agrícoles, produccions d’aquicultura, matèries primeres artesanals o materials de construcció.

En aquests moments en els quals l'ésser humà s'està replantejant les seves relacions envers el medi on viu, creiem que hem de començar a considerar sistemes d'aquest tipus, que ens duguin a una relació més harmònica amb la naturalesa, buscant solucions sostenibles als problemes que tenim plantejats