enllaç al web

dilluns, 21 de novembre del 2016

 CURS GESTIÓ D'AIGUA A LA FINCA


Quan? 3-10 de desembre de 2016, de 10:00 a 18:00h
On? El Turó d’en Rompons
Preu: 80€

Descripció:

Curs a càrrec de La Gota – Sistemes naturals de gestió i tractament d’aigües (http://www.lagota.cat/), orientat a aprendre els processos per a la òtpima recol·lecció d’aigua, el seu emmagatzematge i gestió. Els dos cursos son independents, però complementaris, així es pot assistir només a un o a l’altre, però també als dos per tenir uns visió complerta de la gestió de l’aigua a la finca.

Programa:

Primer dia:
  • 1a sessió: Tipus d’aigua i ús segons la qualitat.
  • 2a sessió: Aigua d’abast: recollides de pluvials, pous i altres fonts. Càlcul de captacions, equipaments de emmagatzematge, i infraestructures necessàries.
  • 3a sessió: Disseny per grups del sistema de captació i emmagatzematge per a la finca del Turó de Rompons (o altres finques dels participants, però caldria que portin documentació com plànols topogràfics i similars).
Segon dia:
  • 4a sessió: Conceptes de tractament i reutilització de les aigües utilitzades, depuració, millora de pous contaminats,…
  • 5a sessió: Conceptes de fertirrigació i reg . Disseny d’elements específics (basses, desbastadors, depuradores toves…)
  • 6a sessió: Acabat dels dissenys per grups, posta en comú de les propostes, presentació de les propostes fetes per laGota i anàlisis crítica de les solucions aportades pels participants.
Materials:
  • Recull de documentació sobre el tema
  • Obres associades (a fer més endavant):
– Recollida de pluvials de la casa.
– Millora de les captacions d’escorrenties de superfície.
– Propostes de millora per a la bassa gran.